Charles Bridge - Prague (20 Nov 2011)

Nikon D700 ; AFS 70-300mm f4.5-5.6ED VR